Denis Engliš

(Osobný tréner)

OSOBNÝ TRÉNER

  0904 533 120      denis.englis@gmail.com      Denis Engliš      denisenglis

Denis je bývalý vrcholový atlét, reprezentant SR. Momentálne: Hráč lakrosu, reprezentant SR.

Počas štúdia na FTVŠ UK, si uvedomil nástrahy modernej doby, ktorá má za následok nedostatok pohybovej aktivity bežnej populácie čo spôsobuje bolesti chrbta, svalovú dysbalanciu, priberanie a mnoho iných zdravotných a psychických problémov. Jeho motiváciou je spokojnosť a zdravie každého jedného klienta.

Vzdelanie:

  • Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave.
    Odbor: Kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe.

Zameranie/špecializácia tréningov:

  • funkčný tréning
  • redukcia hmotnosti
  • rozvoj sily
  • odstránenie svalových dysbalancií
  • rozvoj koordinačnýh schopností
  • stravovací plán – úprava jedálnička
  • jedným z ďalších benefitov funkčného tréningu je formovanie postavy, redukcia hmotnosti, či naberanie svalovej hmoty.