Marcela Brestovská

(Osobná trénerka)

OSOBNÁ TRÉNERKA

  0910 454 166      brestovska.marcela@gmail.com       Marcela Brestovská      marcela_brestovska

Pre mňa ako bývalú športovkyňu a dlhoročnú reprezentantku je najdôležitejšie vytvorenie trvalého a pozitívneho vzťahu k športovým aktivitám a rozvoj pohybových schopností u výkonnostných ale aj rekreačných športovcov v akomkoľvek veku.

Vzdelanie:

  • Štvorročné športové gymnázium: gymnastický aerobik
  • Fakulta telovýchovy a športu: trénerstvo a učiteľstvo TV

Zameranie/špecializácia tréningov:

  • V tréningu sa zameriavam na zlepšenie celkovej zdatnosti a výkonu a postupného zlepšenia všetkých pohybových schopností. Veľký dôraz kladiem na rozvoj flexibility a mobility ako prevenciu pred zraneniami.