Marek „Bali“ Baláž

(Osobný tréner)

OSOBNÝ TRÉNER

  0918 031 482      mb.marekbalaz@gmail.com      Marek Baláž      mbbali

Bali je absolvent FTVŠ UK v odbore trénerstvo- špecializácia kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe.

Ako osobný tréner má 9 ročnú prax. Pôsobí ako kondičný tréner hokejovej reprezentácie žien do 18 rokov. V minulosti bol aktívnym hráčom futbalu (24 rokov).

Vzdelanie:

Zameranie/špecializácia tréningov:

  • používa funkčný prístup k tréningu osvojením si základných pohybových stereotypov.
  • základom je vstupná diagnostika pomocou, ktorej sa nastaví celý tréningový program.
  • venuje sa individuálnej príprave športovcov, klientom s bolesťami pohybového aparátu ale aj bežnej populácii.