Martin „Semi“ Seman

(Osobný tréner, tréner boxu a sebaobrany)

OSOBNÝ TRÉNER, TRÉNER BOXU A SEBAOBRANY

  0917 984 548      semiboxclub@gmail.com      Martin Semi Seman      semiboxclub

Semi je celoživotný športovec. Už v mladom veku našiel vášeň v bojových športoch. Zo začiatku sa aktívne zúčastňoval tréningov sebaobrany-Krav Maga. Nakoľko sa Semi chcel posúvať ďalej svoju cestu našiel v olympijskom boxe, ktorý aj  aktívne trénuje pod vedením profesionálnych trénerov a svoje nadobudnuté skúsenosti posúva ďalej svojím klientom. Ako kondičný tréner sa drží myšlienky neustáleho sebavzdelavania a preto pravidelne navštevuje odborné kurzy na Slovensku a v zahraničí. Ku každému klientovi pristupuje individuálne, tréningový plán pripravuje na základe jeho fyzických a zdravotných možnosti. Pri každom tréningu ide do hĺbky a zameriava sa okrem techniky aj na správne držanie tela, dýchanie a časovanie daného pohybu aby sa predišlo neskorším zraneniam a svalovým disbalanciam.

Vzdelanie:

Zameranie/špecializácia tréningov:

  • intervalové kondičné a silové tréningy
  • tréningy boxu pre začiatočníkov
  • rozvoj kontrolovanej rýchlosti a sily
  • odborné poradenstvo v oblasti výživy a zmena stravovacích návykov