Roman Noge

(Osobný tréner)

OSOBNÝ TRÉNER

  0904 992 224      roman.noge@gmail.com

Roman je predstaviteľom aktívneho životného štýlu, osobne sa aktívne venoval viacerým športovým oblastiam. Naďalej si rozširuje vedomosti, hlavne v oblasti diagnostiky, ktorú považuje za základ pri stavbe tréningového plánu na mieru, podľa potrieb klienta.

Vzdelanie:

  • 9/2011 – 5/2016 Kondičný tréner pre výkonnostný a vrcholový šport
  • FTVS UK2/2019 – 3S diagnostika – Core Training
  • 04/2020 – Komplexní diagnostika pohybového aparátu level 1 – Core Training

Zameranie/špecializácia tréningov:

  • venuje sa tak bežnej populácií ako aj výkonnostným športovcom
  • v tréningovom postupe sa zameriava v prvom rade na nápravu zlých pohybových vzorov, prevencií zranení a zvyšovaniu fyzickej zdatnosti / športovej výkonnosti
  • praktizuje len individuálny prístup, kde je všetko prispôsobené potrebám konkrétneho klienta.